Kazanie na niedzielę Adoracji Świętego Krzyża

Kazanie na niedzielę Adoracji Krzyża Świętego

Kazanie w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, gdy Cerkiew Prawosławna adoruje Święty Krzyż, wygłosił w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego ks. Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii wikariusz parafii katedralnej wyłuszczył istotę niesienia krzyża przez każdego z nas. Nawiązał też do czytanego w tą niedzielę fragmentu Ewangelii wg św. Marka – Jezus wzywa do naśladowania.

Kazanie na niedzielę Adoracji Krzyża Świętego

Święty Krzyż