Kazanie na niedzielę o celniku i faryzeuszu

Kazanie na pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu

W pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o celniku i faryzeuszu.

Kazanie na pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu