Kazanie na niedzielę o celniku i faryzeuszu

Kazania głosi JE Arcybiskup Abel

W pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o celniku i faryzeuszu. Czytanie Ewangelii poprzedziły słowa listu Apostoła Pawła do Tymoteusza.

Kazania głosi JE Arcybiskup Abel