Kazanie na niedzielę o św. Janie Chrzcicielu

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

Kazanie w niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego w dniu 4 stycznia wygłosił ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. W tym dniu w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia
wg św. Marka – kazanie Jana Chrzciciela, w której św. Jan Chrzciciel zapowiada Objawienie się Jezusa Chrystusa światu, czyli Chrzest Pański.

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz