Kazanie na niedzielę o synu marnotrawnym

Kazanie na niedzielę o synu marnotrawnym

W drugą niedzielę przygotowującą nas do Wielkiego Postu, gdy czytana jest perykopa z Ewangelii o synu marnotrawnym, kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił wygłosił biskup supraski Andrzej, goszczący w Lublinie z okazji Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej, odbywających się w dniach 14-16 lutego 2020 roku. W swojej homilii Władyka Andrzej mówił o triodionie postnym i właciwym przygotowaniu do okresu Wielkiego Postu. Nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o synu marnotrawnym.

Kazanie na niedzielę o synu marnotrawnym