Kazanie na niedzielę o synu marnotrawnym

Kazanie o synu marnotrawnym

W drugą niedzielę przygotowującą do Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie. W swojej homilii Ojciec Mirosław nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o synu marnotrawnym.

Kazanie o synu marnotrawnym