Kazanie na niedzielę o Zacheuszu

Kazanie na niedzielę o Zacheuszu

Kazanie na niedzielę o Zacheuszu, czyli w niedzielę zapowiadającą okres przygotowawczy do Wielkiego Postu, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Władyka nawiązał do czytanej w tym dniu perykopy o Zacheuszu z Ewangelii wg św. Łukasza.

Kazanie na niedzielę o Zacheuszu