Kazanie na niedzielę po Bożym Narodzeniu

Kazanie władyki Abla

Kazanie w niedzielę 28 grudnia, zaraz po Bożym Narodzeniu, wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W tym dniu w cerkwi była czytana Ewangelia wg św. Mateusza, którą również można było usłyszeć drugiego dnia świąt – fragmenty opisujące ucieczkę Jezusa do Egiptu, rzeź dzieci w Betlejem, a także powrót Jezusa z Egiptu.

Kazanie władyki Abla