Kazanie na niedzielę Świętych Praojców

Kazanie głosi kas. dr Andrzej Konachowicz

Kazanie na niedzielę Świętych Praojców, które przybliża nas do wielkiego święta Objawienia Pańskiego, zwanego również Bożym Narodzeniem, wygłosił w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. dr Andrzej Konachowicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej przypomniał postaci świętych Praojców Starego Testamentu począwszy od Adama i Ewy. Nawiązał też do czytanej w tym dniu Ewangelii według św. Łukasza – przypowieści o wielkiej wieczerzy, a także do słów Apostoła Pawła.