Kazanie na niedzielę Triumfu Ortodoksji

Kazanie na niedzielą Triumfu Ortodoksji głosi JE Abel

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przypada święto Triumfu Ortodoksji, czyli pokonania trwającej ponad 100 lat herezji ikonoklazmu, która została zakończona w 787 roku na VII soborze powszechnym. Z tego tytułu na zakończenie Boskiej Liturgii kazanie w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz odniósł się do tych  radosnych wydarzeń z VIII wieku. Przywołał też trudną historię Prawosławia na naszych ziemiach. Nawiązał także do czytanej Ewangelii wg św. Jana o powołaniu uczniów.

Kazanie na niedzielą Triumfu Ortodoksji głosi JE Abel

Kazanie na niedzielą Triumfu Ortodoksji głosi JE Abel