Kazanie na niedzielę Triumfu Ortodoksji

Kazanie władyki Abla

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przypada święto Triumfu Ortodoksji. W czasie Liturgii Świętej, odprawianej 1 marca 2015 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, kazanie wygłosił JE Arcybiskup Abel. Ewangelię wg św. Jana odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk.

 

Kazanie na niedzielę Triumfu Ortodoksji wygłosił władyka Abel