Kazanie na niedzielę Wszystkich Świętych

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś.

Kazanie na pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w którą cerkiew prawosławna celebruje pamięć Wszystkich Świętych, wygłosił w katedralnej świątyni w Lublinie proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego ks. mitrat Andrzej Łoś. W tym dniu została odczytana Ewangelia wg św. Mateusza.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś.