Kazanie na niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Kazanie na święto Pięćdziesiątnicy głosi władyka Abel

Kazanie na niedzielę Zesłania Ducha Świętego, zwanego również Pięćdziesiątnicą lub Trojcą, które przypada w ósmą niedzielę i pięćdziesiąty dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej. Ewangelię wg św. Jana Jezus wodą żywą odczytał ks. diakon Marek Waszczuk.

Kazanie na święto Pięćdziesiątnicy głosi władyka Abel