Kazanie na Objawienie Pańskie

Kazanie na Objawienie Pańskie

Kazanie na Objawienie Pańskie, zwane też popularnie świętem Jordanu, wygłosił w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz arcypasterz wyłuszczył teologiczną istotę tego jednego z dwunastu wielkich świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. Władyka odniósł się też do słów Ewangelii wg św. Mateusza, opisujących chrzest Jezusa Chrystusa w wodach rzeki Jordan. Podkreślił również wagę poświęcenia wody i wizyt kapłańskich w naszych mieszkaniach z Jordańską Wodą.

Kazanie na Objawienie Pańskie