Kazanie na Objawienie Pańskie

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów

Kazanie na święto Objawienia Pańskiego, zwane też potocznie świętem Jordanu, w dniu 6 stycznia w cerkwi katedralnej w Lublinie wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. W tym dniu w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – Chrzest Jezusa Chrystusa.