Kazanie na Palmową Niedzielę

Kazanie na Palmową Niedzielę głosi Władyka Abel

Kazanie w czasie Boskiej Liturgii tegorocznego święta Palmowej Niedzieli wygłosił w Katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz nawiązał do czytanych w tym dniu fragmentów Ewangelii, szczególnie akcentując cud, jakim było wskrzeszenie przez Chrystusa z martwych od czterech dni leżącego w grobie Łazarza. Cudowne wydarzenie miało miejsce w przeddzień uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, zwanego Palmową niedzielą. Palmowa Niedziela to jedno z dwunastu wielkich świąt, bezpośrednio poprzedzających święto wszystkich świąt chrześcijańskich, jakim jest Pascha Chrystusowa.

Kazanie na Palmową Niedzielę głosi Władyka Abel