Kazanie na piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

W piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy kazanie w lubelskiej cerkwi katedralnej wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o cudownym uzdrowieniu przez Chrystusa dwóch opętanych przez demona.

Kazanie na piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy