Kazanie na siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim

Kazanie głosi ks. wikariusz Andrzej Konachowicz

Kazanie na siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim, zwaną również niedzielą Świętych Ojców Kościoła Pierwszego Soboru Powszechnego, która przypada zaraz po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. wikariusz Andrzej Konachowicz. Ksiądz Andrzej w swoim kazaniu przywołał historię z IV wieku, gdy Święci Ojcowie Kościoła na Pierwszym Soborze Powszechnym w Nicei stworzyli zasadniczą część Symbolu Wiary (modlitwy Wieruju, zwanej po łacińsku Credo). W tym dniu została odczytana Ewangelia wg św. Jana – Arcykapłańska modlitwa Jezusa.

Kazanie głosi ks. wikariusz Andrzej Konachowicz