Kazanie na święto Jordanu

Kazanie głosi JE Abp Abel

Kazanie na Objawienie Pańskie, zwane też popularnie świętem Jordanu, wygłosił w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz arcypasterz wyłuszczył teologiczną istotę tego jednego z najważniejszych dwunastu wielkich świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. Władyka odniósł się też do słów Ewangelii wg św. Mateusza, opisujących chrzest Jezusa Chrystusa w wodach rzeki Jordan.

Kazanie głosi JE Abp Abel