Kazanie na święto Lubelskiej Ikony Bogarodzicy

Kazanie głosi Władyka Paisjusz

Kazanie w czasie Boskiej Liturgii w niedzielę święta Lubelskiej Ikony Bogarodzicy wygłosił w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Abp Paisjusz, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej. W swojej homilii zacny gość nawiązał do historycznych wydarzeń Unii Brzeskiej z 1596 roku, a także do słów Akatystu ku czci Bogarodzicy. Prezentujemy zapis video tego jakże ciekawego kazania Władyki Paisjusza.