Kazanie na święto Pięćdziesiątnicy

Kazanie w święto Pięćdziesiątnicy

Kazanie na jedno z największych świąt chrześcijańskich jakim jest Pięćdziesiątnica, czyli Zesłania Ducha Świętego na Apostołów wygłosił w lubelskiej cerkwi katedralnej JE abp Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Jana Jezus wodą żywą.

Kazanie w święto Pięćdziesiątnicy