Kazanie na święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

14 września według nowego stylu przypada jedno z dwunastu wielkich świąt prawosławnych, Podwyższenie Krzyża Pańskiego. Z tego tytułu w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie została odprawiona uroczysta Boska Liturgia, której przewodniczył JE Arcybiskup Abel. Kazanie nawiązujące do Ewangelii wg św. Jana, czytanej w czasie uroczystego nabożeństwa, wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej.

 

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś