Kazanie na święto Przemienienia Pańskiego

Ks. Korneliusz Wilkiel

Przemienienie Pańskie, zwane również Spasa, jedno z dwunastu wielkich prawosławnych świąt, jest również świętem parafialnym lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego. W czasie tegorocznej uroczystej Boskiej Liturgii kazanie do Ewangelii wg św. Mateusza o przemienieniu Jezusa, wygłosił w lubelskiej katedrze ks. Korneliusz Wilkiel, proboszcz cerkwi w Biłgoraju.