Kazanie na święto Spotkania Pańskiego

Kazanie na Spotkanie Pańskie

Kazanie w święto Spotkania Pańskiego, które według nowego stylu przypada w cerkwi 2 lutego, wygłosił w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. Swojej homilii Ojciec Jerzy odwołał się do Ewangelii wg św. Łukasza, czytanej z okazji tego jednego z dwunastu wielkich świąt chrześcijańskich. Odwołała się także do Ewangelicznej historii o Zacheuszu.

Kazanie na Spotkanie Pańskie