Kazanie na święto Spotkania Pańskiego

Kazanie na Spotkanie Pańskie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

Według nowego stylu w tym roku 2 lutego przypadło święto Spotkania Pańskiego. Z tego tytułu kazanie w czasie Boskiej Liturgii, sprawowanej w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, wygłosił ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii ojciec Jerzy nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o poświęceniu Jezusa w świątyni, błogosławieństwie Symeona, błogosławieństwie prorokini Anny i dzieciństwie Jezusa.