Kazanie na święto Triumfu Prawosławia

Kazanie głosi władyka Abel

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przypada święto Triumfu Prawosławia. Kazanie w tym dniu w czasie Boskiej Liturgii wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz arcypasterz nawiązał do czytanej w tą niedzielę Ewangelii wg św. Jana o powołaniu uczniów, a także do historycznego wydarzenia z VIII wieku, jakie miało miejsce w Konstantynopolu, przezwyciężenia herezji ikonoklazmu. Władyka Abel podkreślił również konieczność bycia współczesnymi apostołami, jaka spoczywa na barkach każdego prawosławnego chrześcijanina.

Kazanie głosi władyka Abel