Kazanie na święto Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni

Kazanie na Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni

We czwartek 21 listopada 2019 r. cerkiew prawosławna celebrowała święto Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni. Z tego tytułu w czasie Boskiej Liturgii celebrowanej w lubelskiej katedrze kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Konachowicz. W dniu święta został odczytany fragment Ewangelii wg św. Łukasza – Marta i Maria.

Kazanie na Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni