Kazanie na święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie w święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. To jedno z dwunastu wielkich świąt przypadło w tym roku wg nowego stylu w sobotę 21 listopada. W czasie Liturgii z okazji tego ważnego święta została odczytana Ewangelia wg św. Łukasza o Marcie i Marii oraz prawdziwie błogosławieni. Ewangelię w lubelskiej katedrze odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk.