Kazanie na święto Zesłania Ducha Świętego

Kazanie na święto Zesłania Ducha Świętego

Kazanie na święto Zesłania Ducha Świętego, zwanego również Pięćdziesiątnicą lub Trojcą, które przypada w pięćdziesiąty dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Ewangelię wg św. Jana Jezus wodą żywą odczytał ks. diakon Marek Waszczuk.

Kazanie na święto Zesłania Ducha Świętego