Kazanie na trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu

Kazanie na niedzielę o Sądzie Ostatecznym

W trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, zwaną również mięsopustną lub maslenicą, kazanie w lubelskiej katedrze wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza pt. Sąd Ostateczny.

Kazanie na niedzielę o Sądzie Ostatecznym