Kazanie na Uspienije

Kazanie na Uspienije głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na święto Zaśnięcia Bogarodzicy, zwane Uspienijem, które według nowego stylu wypada 15 sierpnia, wygłosił w lubelskiej cerkwi katedralnej ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał czytanej w tym dniu Ewangelii, a przede wszystkim do tradycji świętej, aby przybliżyć istotę postaci Matki Bożej i samego święta Uspienija.

Kazanie na Uspienije głosi ks. mitrat Andrzej Łoś