Kazanie na V niedzielę Wielkiego Postu

Kazanie na V niedzielę Wielkiego Postu głosi władyka Abel

W czasie Boskiej Liturgii, odprawianej 29 marca 2015 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, kazanie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swoim kazaniu władyka nawiązał do dwóch fragmentów Ewangelii, które są czytane w V niedzielę Wielkiego Postu: wg św. Marka – prośba synów Zebedeusza oraz wg św. Łukasza – namaszczenie Jezusa przez grzesznicę. Jego Ekscelencja wspominał również postać świętej Marii Egipcjanki, której pamięć cerkiew prawosławna celebruje właśnie w przedostatnią niedzielę Wielkiego Postu.