Kazanie na XXI niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na czwarta niedzielę głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie do Ewangelii wg św. Łukasza – przypowieść o siewcy wygłosił proboszcz lubelskiej parafii ks. mitrat Andrzej Łoś. Kazanie zostało wygłoszone w czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w XXI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w dniu 18 października 2014 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.