Kazanie na XXIV niedzielę

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

W XXIV niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii ks. Jerzy nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza o uzdrowieniu niewiasty i wskrzeszeniu córki Jaira.

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz