Kazanie na niedzielę Adoracji Krzyża Świętego

Kazanie na niedzielę Adoracji Krzyża

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, w święto Adoracji Krzyża Świętego, kazanie w cerkwi katedralnej w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz mówił o istocie Świętego Krzyża, o potrzebie niesienia własnego krzyża życiowego, a także nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Marka – Jezus wzywa do naśladowania.

Kazanie na niedzielę Adoracji Krzyża