Kazanie na niedzielę mięsopustną

Kazanie na niedzielę mięsopustną głosu Władyka Abel

W trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, zwaną również mięsopustną lub maslenica, kazanie w lubelskiej katedrze wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o Sądzie Ostatecznym, a także do słów Apostoła Pawła.

Kazanie na niedzielę mięsopustną głosu Władyka Abel