Kazanie na niedzielę Niewiast Niosących Wonności

Kazanie na niedziele Niewiast Niosących Wonności do grobu Pańskiego

Trzecia niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim jest dedykowana Niewiastom Niosącym Wonności do grobu Pańskiego. W Lublinie główna Boska Liturgia pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla została odprawiona tradycyjnie w cerkwi pw. Niewiast Niosących Wonności na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Liturgia była również sprawowana w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego, w czasie której kazanie wygłosił wikariusz ks. Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii Ojciec Jerzy przywołał sylwetki szlachetnych niewiast. W tym dniu w czasie Boskiej Liturgii była czytana Ewangelia wg św. Marka – Pogrzeb i Zmartwychwstanie Jezusa.

Kazanie na niedziele Niewiast Niosących Wonności do grobu Pańskiego