Kazanie na niedzielę Niewiast Niosących Wonności

Ikona Niewiast Niosących Wonności

Druga niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim jest dedykowana Niewiastom Niosącym Wonności do grobu Pańskiego. W Lublinie główna Boska Liturgia pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla została odprawiona tradycyjnie w cerkwi pw. Niewiast Niosących Wonności na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Władyka Abel wygłosił też w tą niedzielę kazanie, przywołując sylwetki szlachetnych niewiast. W tym dniu w czasie Boskiej Liturgii była czytana Ewangelia wg św. Marka – Pogrzeb i Zmartwychwstanie Jezusa.

Ikona Niewiast Niosących Wonności