Kazanie na niedzielę o synu marnotrawnym

Kazanie na niedziele o synu marnotrawnym

W drugą niedzielę przygotowującą do Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o synu marnotrawnym.

Kazanie na niedziele o synu marnotrawnym