Kazanie na niedzielę o synu marnotrawnym

Kazanie na drugą niedzielę głosi Władyka Abel

W drugą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o synu marnotrawnym, a także listów św. Pawła.

Kazanie na drugą niedzielę głosi Władyka Abel