Kazanie na niedzielę o uzdrowieniu paralityka

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

W czwartą niedziela po święcie Zmartwychwstania Pańskiego cerkiew prawosławna przywołuje Ewangeliczną postać paralityka. Kazanie z tej okazji w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej. W swojej homilii ojciec Andrzej odwołał się do czytanego w tą niedzielę fragmentu Ewangelii wg św. Jana o uzdrowieniu paralityka przy sadzawce.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś