Kazanie na niedzielę o Zacheuszu

Kazanie głosi Archimandryta Andrzej (Borkowski)

Kazanie na niedzielę o Zacheuszu, czyli w niedzielę zapowiadającą okres przygotowawczy do Wielkiego Postu, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Archimandryta Andrzej (Borkowski), przełożony Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu perykopy o Zacheuszu z Ewangelii wg św. Łukasza.

Kazanie głosi Archimandryta Andrzej (Borkowski)