Kazanie na niedzielę o Zacheuszu

Kazanie głosi władyka Abel

Kazanie w pierwszą niedzielę przygotowująca do Wielkiego Postu wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE władyka Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o celniku Zacheuszu i metanoi tego grzesznika.

Kazanie głosi władyka Abel