Kazanie na niedzielę św. Marii Egipcjanki

Kazanie na piątą niedzielę głosi Władyka Abel

Kazanie na piątą niedzielę Wielkiego Postu wygłosił w lubelskiej katedrze JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz odwołał się do czytanych w tym dniu dwóch fragmentów Ewangelii: wg św. Marka – prośba synów Zebedeusza, a także wg św. Łukasza – namaszczenie Jezusa przez grzesznicę. Przywołał również postać św. Marii Egipcjanki, której pamięć cerkiew celebruje właśnie w piątą niedzielę Wielkiego Postu.

Kazanie na piątą niedzielę głosi Władyka Abel