Kazanie na niedzielę świętych Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego

Kazanie na niedzilę świętych Ojców I Soboru Powszechnego

W siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim cerkiew celebruje pamięć świętych Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego. Kazanie w tym dniu w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. dr Andrzej Konachowicz, wikariusz lubelskiej parafii katedralnej. W swojej homilii Ojciec Andrzej przywołał postacie Świętych Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego w Nicei, m. in. Mikołaja i Spirydona, którzy obronili kościół powszechny przed groźna herezją Ariusza. Odniósł się także do słów św. Pawła.

Kazanie na niedzielę świętych Ojców I Soboru Powszechnego