Kazanie na niedzielę Świętych Ojców

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na niedzielę Świętych Ojców, czyli dwudziestą dziewiątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o rodowodzie i narodzinach Jezusa Chrystusa. Wyjaśnił sens prezentacji przez Ewangelistę drzewa genealogicznego Jezusa Chrystusa.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś