Kazanie na niedzielę Świętych Praojców

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

W dwudziestą dziewiątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, czyli w niedzielę Świętych Praojców, kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. Jerzy Łukaszewicz, wikariusz lubelskiej parafii. W swojej homilii Ojciec Jerzy nawiązał do czytanego w tą niedzielę fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza – przypowieść o wielkiej wieczerzy.

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz