Kazanie na niedzielę Świętych Praojców

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na niedzielę Świętych Praojców wygłosił w czasie Boskiej Liturgii, celebrowanej 14 grudnia w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ks. mitrat Andrzej Łoś. W swoim kazaniu ksiądz proboszcz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza – przypowieść o wielkiej wieczerzy.