Kazanie na niedzielę Triumfu Ortodoksji

Język nagrania - polski

Kazanie władyki AblaW pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przypada święto Triumfu Ortodoksji. W czasie Liturgii Świętej, odprawianej 9 marca 2014 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienie Pańskiego w Lublinie, kazanie na święto Zwycięstwa Prawosławia wygłosił JE Arcybiskup Abel.