Kazanie na niedzielę Triumfu Prawosławia

Kazanie na święto Triumfu Prawosławia

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przypada święto Triumfu Prawosławia, czyli pokonania trwającej ponad 100 lat herezji ikonoklazmu, która została zakończona w 787 roku na VII soborze powszechnym. Z tego tytułu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił w czasie Boskiej Liturgii JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz przywołał te radosne wydarzenia z VIII wieku. Nawiązał także do czytanej Ewangelii wg św. Jana o powołaniu uczniów.

Kazanie na święto Triumfu Prawosławia